OKINAWA SHORIN RYU RYUKYUKAN
KARATE DO - KOBUDO - JIU-JITSU

Representae Oficial para Chile Matayoshi Kobudo Kodokan International : Sensei Mauricio Troncoso G.
3er Dan

HONBU DOJO LINARES
Valentín Letelier  # 79   Linares   7ª  Región  -  Chile

e-mail Portada Fono - fax: (073) 210 741

http://www.kushinkai.cl